Piątek, 29 Maja 2020

Informacje

Urząd Gminy Nowodwór
Nowodwór 71A
08-503 Nowodwór
tel 81 866 10 18
fax 81 866 10 19
nowodwor.eurzad.eu
sekretariat@nowodwor.eurzad.eu
Newsletter

Nowodwór: Kto będzie odbierać odpady?

2019-12-11 09:37:55

Gmina Nowodwór wybiera firmę, która będzie odpowiadać za odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców. Dotychczasowa umowa kończy się 31 grudnia, a nowa będzie obowiązywać tylko przez osiem miesięcy.

- Zwykle są to dłuższe umowy, ale tym razem czas wykonywania usług musieliśmy skrócić, ponieważ we wrześniu zmieniają się ustawowe przepisy dotyczące systemu gospodarki śmieciowej - tłumaczy wójt gminy Nowodwór Ryszard Piotrowski.

Firmy, które chcą wziąć udział w obecnym przetargu, mogą składać oferty dotyczące odbioru śmieci z prawie 970 nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Nowodworze. Trzeba również zapewnić ich transport do Instalacji Komunalnej w Puławach. Chodzi zarówno o śmieci zmieszane jak i posegregowane. Tę drugą grupę mieszkańcy dzielą na plastik, papier i tekturę, szkło oraz odpady biodegradowalne.

Oferty na realizację tych usług są przyjmowane do najbliższego piątku 13 grudnia, a nowa umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.