Czwartek, 20 Lutego 2020

Informacje

Urząd Miejski w Nałęczowie
ul.Lipowa 3
24-150 Nałęczów
tel 81 501-45-00, 81 501-43-31, 81 501-41-32
fax 81 501-41-32, 81 501-45-00
www.naleczow.pl
um@naleczow.pl, sekretariat@naleczow.pl
Newsletter

Nałęczów: Ostatnie propozycje do programu rewitalizacji

2019-08-16 06:58:51

Mieszkańcy miasta i gminy Nałęczów, którzy chcą mieć swój udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, mają jeszcze kilka dni na przekazanie swoich propozycji. Mogą to zrobić wypełniając specjalną kartę projektu, która jest dostępna na stronie internetowej gminy.

LPR to ważny dokument, który jest potrzebny, by w przyszłości można się było starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów na ożywienie gminy. Program ma określać jakie działania na rzecz mieszkańców są potrzebne w zakresie przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W przypadku gminy Nałęczów obejmuje on: część miasta oraz sołectwa Czesławice, Kolonia-Bronice, Kolonia-Bochotnica, Drzewce, Sadurki i Strzelce.

Zgłoszone przez mieszkańców propozycje mogą dotyczyć zarówno inwestycji i innych działań infrastrukturalnych, jak też projektów miękkich, na przykład szkoleń, kursów czy warsztatów.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.