Środa, 02 Grudnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23 - 415 Księżpol
tel 84 687 74 19, 687 74 20
fax 84 687 74 32
www.ksiezpol.pl
info@ksiezpol.pl
Newsletter

Księżpol: Mała gmina - duże inwestycje

2020-05-22 10:12:15

Wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski otrzymał od rady gminy wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwały w obydwu sprawach zostały przyjęte podczas sesji czwartek 21 maja.

Wójt Jarosław Piskorski podkreśla, że w ubiegłym roku samorząd budował również chodniki i otwarte strefy aktywności oraz zrealizował wiele innych zadań. Pełny wykaz jest ujęty w raporcie o stanie gminy, który będzie dostępny na stronie internetowwej. - Podsumowując miniony rok można powiedzieć: "mała gmina - duże inwestycje". Wspomniane wcześniej 11,5 miliona złotych na zadania inwestycyjne to prawie 30 procent ogólnych wydatków gminy, co ma szczególne znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę, że rok 2019 udało się zamknąć bez kredytów - podkreśla Jarosław Piskorski. Jego zdaniem bieżący rok będzie co najmniej tak samo trudny, ale mimo pandemii koronawirusa na inwestycje Gmina Księżpol wyda podobne środki co w 2019.


(fot. pixabay.com)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.