Wtorek, 18 Czerwca 2019

Informacje

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul.3-go Maja 36
22-440 Krasnobród
tel 84 660-71-58, 660-76-92
fax 84 660-76-91
www.krasnobrod.pl
um@krasnobrod.pl
Newsletter

Krasnobród: Radni uchwalili budżet

2018-12-29 10:07:39

Ponad 31 milionów 140 tysięcy złotych dochodów i wydatki na poziomie około 32 milionów 420 tysięcy. Tak w liczbach wygląda budżet Gminy Krasnobród na 2019 rok, który radni uchwalili w piątek 28 grudnia.

Już w styczniu ma być ogłoszony przetarg na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii, które będą współfinansowane z funduszy unijnych. W przyszłym roku gmina zamierza wydać na ten cel prawie 810 tysięcy złotych, a rok później - ponad 4 miliony 430 tysięcy. Do 85 procent kosztów kwalifikowalnych samorząd pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a resztę wyłożą mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie.

Kolejną ważną i kosztowną inwestycją jest przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie rozłożona na trzy lata. Wartość tej inwestycji sięga 4 milionów 670 tysięcy złotych, ale w tym przypadku także do 85 procent kosztów netto samorząd może otrzymać z RPO WL. Wniosek o przyznanie dotacji przeszedł już pozytywnie ocenę formalną, czeka jeszcze na ocenę merytoryczną i jeśli dofinansowanie zostanie przyznane prace rozpoczną się w przyszłym roku.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.