Piątek, 23 Marca 2018
Informacje

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul.3-go Maja 36
22-440 Krasnobród
tel 84 660-71-58, 660-76-92
fax 84 660-76-91
www.krasnobrod.pl
um@krasnobrod.pl
Newsletter

Krasnobród: Lepszy start w przyszłość

2017-11-21 10:07:18

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej uczniowie z gminy Krasnobród mogą rozwijać swoje zdolności, nauczyciele podnosić kwalifikacje, a placówki oświatowe będą lepiej przygotowane do prowadzenia zajęć.

Tak najkrócej można ocenić korzyści, jakie przyniesie projekt "Podwyższenie kompetencji - kluczem do lepszego startu w przyszłość", który jest realizowany w Zespole Szkół w Krasnobrodzie i Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim.

Na zajęcia w obydwu placówkach uczęszcza około 150 uczniów, a ze szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych skorzysta prawie 30 nauczycieli. - Dodatkowe lekcje są przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności z matematyki, języków obcych, biologii, informatyki, chemii i fizyki, ale w programie projektu są również zajęcia wyrównawcze. Wszystkie odbywają się nie tylko w dni powszednie, ale również w soboty. By ułatwić uczniom dotarcie na lekcje gmina zapewniła dodatkowy transport, który nie jest finansowany ze środków samorządowych - mówi dyrektor ZS w Krasnobrodzie Elżbieta Działa.

W najbliższych dniach do obydwu placówek trafi też sprzęt, zakupiony w ramach projektu, a w planach jest jeszcze doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Chodzi m.in. o laptopy, tablice interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizery i kamery cyfrowe.

Cały projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego, a do 85 procent kosztów netto Gmina Krasnobród pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


(fot. pixabay.com)

© 2009-2018 ias24.eu.