Wtorek, 27 Października 2020

Informacje

Urząd Gminy Komarów - Osada
ul.Rynek 15
22-435 komarów - Osada
tel 84 615-31-02, 84 615-31-32, 84 615-31-84
fax 84 615-31-85
www.komarow.pl
komarow@lublin.uw.gov.pl, poczta@komarow.pl
Newsletter

Komarów-Osada: Uwaga na faktury za paliwo rolnicze

2020-09-19 12:34:53

Rolnicy z gminy Komarów-Osada, którzy chcą się starać o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, powinni pamiętać o przygotowaniu właściwych dokumentów.

Oprócz wypełnionego formularza, wnioskodawcy powinni złożyć faktury VAT, które muszą być opatrzone kodami: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 i CN 3826 00. Faktury zakupu bez wymienionych kodów nie mogą być podstawą zwrotu podatku akcyzowego.

Zasady te będą obowiązywać w nowym okresie rozliczeniowym, który rozpocznie się w lutym, ale pod uwagę będą brane faktury za zakupy, dokonane od 1 sierpnia 2020 do końca stycznia 2021 roku.

Druki wniosków są dostępne w urzędzie gminy i na stronie: www.komarow.pl.


(fot. sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.