Wtorek, 20 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy Komarów - Osada
ul.Rynek 15
22-435 komarów - Osada
tel 84 615-31-02, 84 615-31-32, 84 615-31-84
fax 84 615-31-85
www.komarow.pl
komarow@lublin.uw.gov.pl, poczta@komarow.pl
Newsletter

Komarów-Osada: Przypomnienie o podatkach

2021-03-08 06:53:13

Gmina Komarów-Osada przypomina mieszkańcom o terminowym regulowaniu należności z tytułu podatków - od nieruchomości, rolnego i leśnego. Pierwszą ratę trzeba opłacić do połowy marca.

Decyzje podatkowe są dostarczane mieszkańcom od kilku tygodni przez sołtysów albo pracowników urzędu gminy lub Poczty Polskiej. W dwóch pierwszych przypadkach dokument jest przekazywany bezpośrednio właścicielowi nieruchomości albo dorosłemu domownikowi. Pocztą decyzje podatkowe są wysyłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru czytelnym podpisem.

Należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych trzeba regulować cztery razy w roku. Termin płatności pierwszej raty upływa 15 marca, drugiej - 17 maja, trzeciej - 15 września, a czwartej - 15 listopada.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.