Sobota, 30 Maja 2020

Informacje

Urząd Miasta Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
tel 84 696-23-80, 696-23-82, 696-23-46
fax 84 696-23-80 wew.30
www.miasto.hrubieszow.pl
miasto@hrubieszow.pl
Newsletter

Hrubieszów: Konkurs na sekretarza miasta

2018-12-04 06:45:25

Gmina Miejska Hrubieszów poszukuje chętnych na stanowisko sekretarza miasta. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 14 grudnia w sekretariacie urzędu miasta, a warunki udziału w konkursie są opisane w ogłoszeniu, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kandydaci, oprócz nieposzlakowanej opinii, muszą mieć wyższe wykształcenie oraz spełniać warunki, dotyczące stażu pracy zapisane w ustawie o pracownikach samorządowych. Wśród dodatkowych wymagań są: kursy i szkolenia związane z funkcjonowaniem samorządu, biegła znajomość przepisów dotyczących struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, wiedza z zakresu finansów publicznych oraz znajomość Gminy Miejskiej Hrubieszów i jej jednostek organizacyjnych.

CV, list motywacyjny i pozostałe dokumenty należy złożyć w sekretariacie urzędu miasta lub wysłać pocztą z adnotacją na kopercie "Nabór na stanowisko urzędnicze - sekretarz miasta".

To pozostaje nieobsadzone od 23 listopada, gdy dotychczasowy sekretarz Paweł Wojciechowski został zastępcą burmistrza Hrubieszowa.


(fot. arch. UM w Hrubieszowie)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.