Wtorek, 18 Czerwca 2019

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Wójt i radni po ślubowaniu

2018-11-22 15:29:36

Mariusz Szczepanik rozpoczął w czwartek 22 listopada uroczyście drugą kadencję na stanowisku wójta gminy Gościeradów. Oprócz ślubowania wójta i radnych, podczas pierwszej sesji odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

O pierwszą funkcję ubiegało się dwóch kandydatów - Krzysztof Galant i Henryk Filipczak. Większość, bo 9 radnych, postanowiła powierzyć to stanowisku Krzysztofowi Galantowi. Jedynymi kandydatami na wiceprzewodniczących rady byli Tomasz Cebula i Grzegorz Latawiec. Obydwaj zostali wybrani taką samą liczbą 10 głosów.

Podczas czwartkowych obrad, po raz pierwszy transmitowanych online, rada zadecydowała również, że powołaniem komisji stałych i obsadą tych gremiów radni zajmą się na kolejnej sesji, która odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Poza wcześniej wymienionymi mandaty radnych Rady Gminy Gościeradów oficjalnie objęli: Agnieszka Konopka, Janusz Wąsik, Dawid Adamczyk, Mirosław Wrzołek, Maciej Krzyszkowski, Elżbieta Spyra, Robert Niedziałek, Maria Gołda, Jadwiga Stola, Paweł Szaja i Mirosław Mostrąg.


(fot. arch. UG Gościeradów)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.