Czwartek, 06 Sierpnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Propozycje do pierwszego budżetu obywatelskiego

2019-10-10 09:44:38

W gminie Gościeradów nie tylko sołectwa, ale również osiedla mają pieniądze na realizację lokalnych inicjatyw. Mieszkańcy zgłosili cztery propozycje na wykorzystanie publicznych środków, a teraz wybiorą te, na które przeznaczą pieniądze.

Fundusz sołecki jest wyodrębniany w samorządowych budżetach od wielu lat, ale autorzy ustawowych przepisów nie przewidzieli osiedli na terenach wiejskich. W gminie Gościeradów są dwa takie osiedla - POM i Zachód, którym takie prawo rada gminy przyznała w marcu tego roku. Samorząd właśnie ogłosił listę projektów, zgłoszonych przez mieszańców, które teraz zostaną poddane pod głosowanie. To - remont chodników i budowa wiaty osłaniającej pojemniki na śmieci w osiedlu POM oraz budowa chodnika przy ul. Jaśminowej i wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED w osiedlu Zachód.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.