Sobota, 23 Marca 2019

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Konkursy na dyrektorów szkół ogłoszone

2018-06-21 06:48:17

Kończy się kadencja dyrektorów trzech placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Gościeradów. Nowi zostaną wybrani w konkursach, w których mogą startować także osoby, zajmujące obecnie te stanowiska.

Postępowania konkursowe dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku, Zespołu Placówek Oświatowych w Gościeradowie i Zespołu Szkół w Księżomierzy. Dyrektorami w tych placówkach są teraz odpowiednio - Anna Kawa, Anna Drwal i Krzysztof Wronka, którzy mogą ubiegać się o kolejną kadencję.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać warunki, które określa rozporządzenie ministerstwa edukacji. Dokumenty mogą składać nauczyciele dyplomowani lub mianowani, którzy m.in. ukończyli studia magisterskie, posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela i uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat.

© 2009-2019 ias24.eu.