Środa, 21 Sierpnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Jednogłośne absolutorium dla wójta

2018-06-28 15:57:02

Rada Gminy Gościeradów udzieliła jednogłośnie wójtowi Mariuszowi Szczepanikowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas sesji w czwartek 28 czerwca.

Plan dochodów na 2017 rok został wykonany na poziomie 87,73%, a wydatków - 87,96%.

Spośród inwestycji, zrealizowanych przez samorząd w minionym roku, większość stanowiły zadania drogowe. We współpracy z Powiatem Kraśnickim udało się poprawić trasy: Gościeradów - Salomin, Gościeradów - Szczecyn, Wólka Gościeradowska - Marynopole, Liśnik - Księżomierz oraz odcinek drogi w Gościeradowie Ukazowym od krajowej trasy nr 74 do kościoła. Znaczna część pieniędzy została wykorzystana także na modernizację tras gminnych w Księżomierzy Kolonii i Księżomierzy Gościeradowskiej, Aleksandrowie, Liśniku Dużym Kolonii, Wólce Szczeckiej i Suchodołach, oraz na budowę przystanków w Kolonii Gościeradów i Księżomierzy Dzierzkowickiej.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.