Środa, 21 Sierpnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Gminne dotacje na zadania publiczne

2019-02-11 06:47:32

Organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gościeradów mogą się już starać o samorządowe pieniądze. Oferty w konkursie na realizację tegorocznych zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania będą przyjmowane do 26 lutego.

Komisja oceniają propozycje będzie brać pod uwagę m.in.: możliwości kadrowe oferenta, koszty, udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł oraz dotychczasową współpracę, osiągnięcia i doświadczenie organizatora. Na tej podstawie członkowie komisji przedstawią wstępną propozycję podziału środków wójtowi gminy, który podejmie ostateczne decyzje w tej sprawie.

Szczegółowe informacje na temat konkursów wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami można znaleźć na stronie internetowej www.goscieradow.pl.


(fot. arch. UG Gościeradów)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.