Czwartek, 20 Lutego 2020

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Gminne dotacje na zadania publiczne

2019-02-11 06:47:32

Organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gościeradów mogą się już starać o samorządowe pieniądze. Oferty w konkursie na realizację tegorocznych zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania będą przyjmowane do 26 lutego.

Na kulturę fizyczną i sport samorząd przeznaczył 60 tysięcy złotych. Pieniądze te mogą być wykorzystane m.in. na zakup sprzętu, nagrody dla uczestników zawodów, utrzymanie lub wynajem obiektów sportowych, opłaty związane z udziałem w rozgrywkach oraz opłacenie kadry instruktorów.

Pieniądze na zadania z zakresu kultury są przeznaczone na organizację konkursów, wystaw lub koncertów, promocję i wspieranie twórczości dzieci i młodzieży, a także kultywowanie narodowych i lokalnych obrzędów, ochronę dóbr kultury i tradycji. Na ten cel do wykorzystania jest 30 tysięcy złotych.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.