Niedziela, 24 Marca 2019

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: 110 lat OSP Gościeradów

2018-06-20 06:55:24

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościeradowie skończyła 110 lat. Swój jubileusz druhowie i ich rodziny będą świętować w najbliższy weekend podczas Dni Gościeradowa, a uroczystość będzie połączona z poświęceniem nowego samochodu pożarniczego.

Jednostka w Gościeradowie powstała jeszcze w okresie zaborów. Na początku minionego wieku powstanie straży zależało wyłącznie od miejscowej ludności, ponieważ władze carskie nie były zainteresowane jakimikolwiek przejawami organizowania się społeczeństwa polskiego, a na terenie całej guberni lubelskiej istniało wtedy tylko 30 jednostek, w tym ta w Gościeradowie. Z dostępnych źródeł wynika, że w okresie międzywojennym prezesem zarządu był miejscowy proboszcz ksiądz Jan Markowski, wiceprezesem - wójt Czesław Jackowski, naczelnikiem - Seweryn Dudek (od 1937 roku Bolesław Małecki), a funkcję skarbnika pełnił Bronisław Jegiełło. W 1936 roku przy OSP powstała żeńska drużyna samarytańsko-pożarnicza, która pomagała strażakom w działalności kulturalno-oświatowej, organizowała strażackie imprezy, a w razie potrzeby jej członkinie wykonywały obowiązki sanitariuszek.

© 2009-2019 ias24.eu.