Czwartek, 03 Grudnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Zgłoszenia na pomoc żywnościową

2020-09-07 06:50:02

Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Łuków mogą nadal liczyć na paczki żywnościowe. Miejscowy ośrodek pomocy społecznej będzie w tej sprawie współpracować z lubelskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, a na razie czeka na zgłoszenia osób, zainteresowanych tą formą wsparcia.

Zgodnie z przepisami na pomoc mogą liczyć osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących wynosi on 1402 złote, zaś dla bardziej licznych rodzin - 1056 złotych na osobę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej musi ustalić liczbę mieszkańców, którzy kwalifikują się do objęcia wsparciem, dlatego do 15 września czeka na zgłoszenia w swojej siedzibie przy ul. Świderskiej w Łukowie. Zajmujący się tą sprawą pracownicy socjalni, obsługujący poszczególne miejscowości, przyjmują w pokojach 14, 17 i 17a.

Wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


(fot. GOPS w Łukowie)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.