Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Jak dawniej na wsi bywało?

2021-02-18 10:41:25

Polska wieś się zmienia. O tym jak bardzo, przypominają skanseny, muzea i parki etnograficzne, które coraz częściej powstają też w małych miejscowościach. Gmina Łuków chce stworzyć takie miejsce w Kownatkach. Ma tu powstać etnopark z zagrodą wiejską, pełny dawnych sprzętów gospodarskich i narzędzi rolniczych.

- Punktem wyjścia będzie stary budynek mieszkalny, który przewieziemy do Kownatek z Zarzecza. Ustawimy go na placu przy świetlicy i w przyszłości będziemy uzupełniać o kolejne elementy, m.in. spichlerz czy budynki gospodarcze - zapowiada wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.

W etoparku w Kownatkach będzie się można przekonać jak kiedyś żyła polska wieś. - Docelowo ma to być miejsce, gdzie będą się odbywać prezentacje dawnych sprzętów, czy zwyczajów oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, prowadzone na przykład przez członkinie KGW - dodaje wójt Osiak.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.