Czwartek, 04 Marca 2021

Informacje

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel 82 576 37 53, 14 32, 24 35
fax 82 576 30 46
www.krasnystaw.ug.gov.pl
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Krasnystaw: Razem można więcej

2020-12-27 15:51:05

Osiem samorządów, położonych w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, w tym Gmina Krasnystaw, chce się jak najlepiej przygotować do pozyskiwania dotacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W tym celu zawiązały partnerstwo, które będzie korzystać z pomocy ekspertów Centrum Wsparcia Doradczego.

To pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju oraz Związku Miast Polskich, do którego zostało zakwalifikowanych 38 porozumień ponadlokalnych w Polsce, w tym 3 z województwa lubelskiego.

Jednym z wymiernych efektów współpracy ma być opracowanie wspólnej ponadlokalnej strategii rozwoju, która w przypadku Gminy Krasnystaw będzie dotyczyć m.in.: turystyki, odnawialnych źródeł energii czy ochrony cennego środowiska Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. - Chodzi na przykład o inwestycje proekologiczne i inwestycje w infrastrukturę drogową oraz wiele innych działań, które pozwolą wykorzystać nasze położenie, poprawić warunki życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność przyrodniczą i turystyczną. Nasze partnerstwo zawiązało się jeszcze w 2018 roku, ale teraz ma większe szanse na realizację celów, dzięki pomocy w Centrum Wsparcia Doradczego - uważa wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, która jednocześnie przewodniczy radzie partnerstwa.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.