Czwartek, 04 Marca 2021

Informacje

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel 82 576 37 53, 14 32, 24 35
fax 82 576 30 46
www.krasnystaw.ug.gov.pl
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Krasnystaw: Ograniczenia w UG, USC i GOPS

2020-11-02 15:11:50

Gmina Krasnystaw wprowadziła ograniczenia w obsłudze klientów urzędu gminy, urzędu stanu cywilnego i miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Zmiany, tak jak w wielu innych samorządach i instytucjach publicznych, są spowodowane trudną sytuacją epidemiczną.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania i inne dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną, tradycyjną pocztą i poprzez ePUAP albo wrzucać do skrzynki, która znajduje się przy głównym wejściu do urzędu gminy. Korespondencja zwrotna nadal nie będzie wydawana w urzędzie czy GOPS lecz każdorazowo przesyłana na adres korespondencyjny podany przez, składającego dokumenty.

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie również odbywa się wyłącznie mailowo, pocztą i poprzez ePUAP albo telefonicznie. W pilnych sprawach wizyty są możliwe, ale tylko przez drzwi główne i to po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.