Środa, 03 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel 82 576 37 53, 14 32, 24 35
fax 82 576 30 46
www.krasnystaw.ug.gov.pl
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Krasnystaw: Ograniczenia przedłużone

2020-04-03 14:21:01

Wójt gminy Krasnystaw przedłużył okres zawieszenia bezpośredniej obsługi klientów urzędu gminy i ośrodka pomocy społecznej. Nowy termin obowiązywania obostrzeń, związanych z zagrożeniem koronawirusem, został wyznaczony na 10 kwietnia.

Do tego czasu wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania i inne dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną, tradycyjną pocztą i poprzez ePUAP albo wrzucać do skrzynki, która znajduje się przy głównym wejściu do urzędu gminy. Korespondencja zwrotna nadal nie będzie wydawana w urzędzie czy GOPS lecz każdorazowo przesyłana na adres korespondencyjny podany przez, składającego dokumenty.

Kontakt z pracownikami wymienionych instytucji również odbywa się wyłącznie mailowo, pocztą i poprzez ePUAP albo telefonicznie. W pilnych sprawach wizyty są możliwe, ale tylko przez drzwi główne i to po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.