Sobota, 08 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Więcej pieniędzy na Mobilny LOF

2020-06-08 15:44:59

Samorządy z tzw. Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będą mieć więcej unijnych pieniędzy na realizację inwestycji. Gmina Głusk, która jest liderem wspólnego projektu, i 10 innych samorządów otrzymają dodatkowo prawie 20 milionów złotych. Dzięki temu niektóre będą mogły zrealizować więcej zadań niż pierwotnie planowały.

W naszym przypadku lista inwestycji się nie zmieni, ale wyższy o ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych będzie poziom unijnego dofinansowania. Zamiast dotacji sięgających 63,28% otrzymamy 78,93% dofinansowania - tłumaczy wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz, który podpisał aneks potwierdzający zwiększenie unijnych środków z marszałkiem województwa Jarosławem Stawiarskim.

W sumie dzięki dodatkowym funduszom wartość przedsięwzięć, realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wzrośnie do prawie 120 milionów 800 tysięcy złotych, z czego ponad 96,5 miliona to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.