Wtorek, 14 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Nowa edycja programu żywnościowego

2019-08-25 15:12:02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności. Dzięki temu znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy będą mogli liczyć na paczki żywnościowe, które będą wydawane na podstawie skierowań z GOPS, wystawianych przy spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego.

Paczki dostaną te osoby, których dochód nie przekracza - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 tysiąca 402 złote, a w przypadku osób w rodzinie - 1 tysiąca 56 złotych netto miesięcznie na osobę.

Żywność będzie pochodzić z nowej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

By z niego skorzystać trzeba złożyć do ośrodka pomocy dokumenty, które pozwolą ustalić czy danej osobie należy się ta forma wsparcia. Pracownicy socjalni przyjmują je w siedzibie GOPS w Dominowie w dni robocze od 8.00 do 15.00.


(fot. www.mpips.gov.pl)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.