Piątek, 30 Października 2020

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Kto odbierze odpady na nowych zasadach?

2020-06-05 09:56:46

Kończy się obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie Głusk. Samorząd właśnie ogłosił przetarg na wykonywanie tych usług od 1 września, gdy zaczną obowiązywać nowe ustawowe przepisy, dotyczące gospodarki śmieciowej.

Zmiany będą dotyczyć m.in. częstotliwości odbioru odpadów. W okresie letnim będą one odbierane nie raz, tak jak obecnie, lecz dwa razy w miesiącu, a ograniczenia dotyczące ilości odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych, będą zniesione. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie są również zapisy, pozwalające na zastosowanie ulg dla właścicieli posesji, którzy zadeklarują chęć kompostowania odpadów biodegradowalnych. Wysokość tych ulg będzie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczopolu.

Firmy, które chcą złożyć swoje oferty mają na to czas do 26 czerwca. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca 2021 roku.


(fot. sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.