Sobota, 15 Grudnia 2018

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Bezpieczne dzieciństwo

2016-12-17 08:38:26

Gmina Głusk podsumowała ostatnie działania podejmowane dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Dariusz Krzysztofik liczy, że zakończony właśnie projekt będzie początkiem nowych inicjatyw:


Pobierz

Projekt obejmował uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli wielu instytucji, związanych z zespołami szkół w Kalinówce, Wilczopolu-Kolonii i Mętowie, Publiczną Szkołą Podstawową w Prawiednikach i Filią Bibliotecznej w Wilczopolu-Kolonii.

W piątkowej konferencji wzięli także udział przedstawiciele policji, sądu, straży pożarnej, stowarzyszeń, klubów sportowych i władz samorządowych oraz innych instytucji, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Spotkanie było połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów na temat przemocy i przeciwdziałania patologiom, których uczestnicy przygotowywali plakaty, prezentacje multimedialne i filmy. W klasyfikacji szkolnej najlepiej spisał się ZS w Kalinówce, który pod względem liczby nagród i wyróżnień, wyprzedził PSP w Prawiednikach, ZS w Mętowie i ZS w Wilczopolu-Kolonii.


(fot. UG Głusk)

© 2009-2018 ias24.eu.