Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Apel w/s zmian w gospodarce śmieciowej

2021-03-09 15:46:49

Rady Gminy Dzierzkowice apeluje o pilną zmianę przepisów, dotyczących gospodarki śmieciowej. Zdaniem radnym brak nowych regulacji może spowodować, że część mieszkańców będzie unikać płacenia coraz wyższych stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci, pojawią się dodatkowe koszty egzekucji tych należności, a niektóre postępowania egzekucyjne mogą okazać się nieskuteczne.

Stanowisko, przyjęte podczas sesji we wtorek 9 marca, jest wyrazem poparcia głosu wielu samorządów w Polsce, które zwracają uwagę na drastycznie rosnące i sięgające granicy akceptacji społecznej, koszty systemu gospodarowania odpadami. Według samorządowców przyczyną takiej sytuacji jest nie tylko rosnąca ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców, ale przede wszystkim wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zdaniem autorów apelu w ostatnich latach konkurencja wśród firm, odbierających odpady jest niewielka, a wpływ na to mają zmiany przepisów i rosnące wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność. Nowe firmy, które mogłyby świadczyć tego typu usługi nie powstają, a monopolistyczne praktyki tylko utrwalają taki stan rzeczy. - Zwracamy uwagę na znaczny wzrost, na przestrzeni ostatnich kilku lat, opłat za składowanie odpadów na składowiskach, w tym opłat środowiskowych. One przecież w bezpośredni sposób przekładają się na koszty funkcjonowania całego systemu i wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców - czytamy w stanowisku radnych.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.