Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Analiza powołania spółki komunalnej

2021-03-17 10:18:18

Gmina Dzierzkowice szuka nowych sposobów zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną. Chodzi nie tylko o bardziej efektywne administrowanie, ale również rozwój sieci, którymi mogłaby się zająć spółka komunalna. Na razie samorząd zlecił przygotowanie analizy potrzeb, korzyści i wad takiego rozwiązania, od której uzależnia ostateczne decyzje w tej sprawie.

- Obecnie za administrowanie naszych sieci odpowiada Spółdzielnia Kołek Rolniczych, ale ewentualne inwestycje nie są przedmiotem jej działalności, leżą po naszej stronie. Zarówno wodociąg, jak i kanalizacja są coraz starsze, a poza tym w planie zagospodarowania mamy uwzględnione nowe tereny pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną, gdzie takie inwestycje są potrzebne. Gdybyśmy decydowali się na nie teraz, musielibyśmy szukać zewnętrznego wykonawcy. Powołanie spółki mogłoby to ułatwić, ale jej utworzenie nie jest jeszcze przesądzone - tłumaczy wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.