Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Miejski we Włodawie
Al.Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
tel 82 572-14-44, 82 572-15-55, 82 572-24-49
fax 82 572-24-54
www.um.wlodawa.eu
info@wlodawa.eu
Newsletter

Burmistrz Włodawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

2013-08-06 17:18:55

Pobierz plik PDF
Włodawa 2013.08.06


OGŁOSZENIE PRZETARGU


Na podstawie art. 37 ust. 1 , 38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).

Burmistrz Włodawy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Włodawa, położonych we Włodawie:

1. Nieruchomość niezabudowana porośnięta drzewostanem sosnowym w wieku około 15 lat, oznaczona numerem 2 obr. 2 o powierzchni 8.729 m2 , położona przy drodze czołgowej w pobliżu ul. Lubelskiej we Włodawie na terenie gruntów rolnych. Tytuł własności uregulowany wpisem w Księdze Wieczystej Nr KW 32368.

Cena wywoławcza wynosi 15.980,00 zł.

2. Nieruchomość niezabudowana porośnięta drzewostanem brzozowym w wieku około 15 lat, oznaczona numerem 5 obr. 2 o powierzchni 17.280 m2, położona przy drodze czołgowej w pobliżu ul. Lubelskiej we Włodawie na terenie gruntów rolnych.Tytuł własności uregulowany wpisem w Księdze Wieczystej Nr KW 32368.

Cena wywoławcza wynosi 27.748,00 zł.

3. Nieruchomość niezabudowana porośnięta drzewostanem sosnowo brzozowym w wieku około 15 lat, oznaczona numerem 213 obr. 2 o powierzchni 11.184 m2 , położona przy drodze czołgowej w pobliżu ul. Lubelskiej we Włodawie na terenie gruntów rolnych.
Tytuł własności uregulowany wpisem w Księdze Wieczystej Nr KW 32368.

Cena wywoławcza wynosi 20.038,00 zł.

4. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem 993 obr. 2 o powierzchni 1.390 m2 , położona przy ul. Szmaragdowej we Włodawie na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tytuł własności uregulowany wpisem w Księdze Wieczystej Nr KW 16840.

Cena wywoławcza brutto wynosi 58.129,80 zł. (w tym 23 % VAT)

5. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem 994 obr. 2 o powierzchni 1.000 m2 , położona przy ul. Szmaragdowej we Włodawie na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tytuł własności uregulowany wpisem w Księdze Wieczystej Nr KW 16840.

Cena wywoławcza brutto wynosi 41.820,00 zł. (w tym 23% VAT)

6. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem 995 obr. 2 o powierzchni 1.000 m2, położona przy ul. Szmaragdowej we Włodawie na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tytuł własności uregulowany wpisem w Księdze Wieczystej Nr KW 16840.

Cena wywoławcza brytto wynosi 41.820 zł. (w tym 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2013 r. (poniedziałek) godz. 900 .
Miejsce przetargu - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 26.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla licytowanej działki w terminie do dnia 06.09.2013 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie, w Banku PEKAO S.A. I 0. we Włodawie 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158, w tytule wpłaty należy podać numery działek których dotyczy wpłata.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium przepadana rzecz sprzedającego.

Cenę osiągniętą w przetargu po odliczeniu wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie Nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca
Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży nieruchomości rolnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 pok. Nr 11 i 12 w godz. 730-1530 (poniedziałek - piątek), tel. /0-82/ 5721 444 wew. 23, fax /0-82/ 5722 454.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.