Wtorek, 21 Stycznia 2020

Informacje

Urząd Miejski w Zwierzyńcu
ul.Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
tel 84 687-20-11, 84 687-20-37
fax 84 687-20-21
www.zwierzyniec.info.pl
um@zwierzyniec.info.pl
Newsletter

Zwierzyniec: Radni o absolutorium i opłatach śmieciowych

2019-06-27 09:57:43

Rada Miejska w Zwierzyńcu udzieliła burmistrz Urszuli Kolman wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowania uchwał w obydwu sprawach odbyły się podczas sesji w środę 26 czerwca. Radni ustalili również nowe, wyższe stawki "opłat śmieciowych".

Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowaniu 9 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu, natomiast uchwała w sprawie absolutorium została przyjęta jednogłośnie. Dziękując radnym burmistrz Urszula Kolman podkreśliła, że pozytywna ocena wykonania ubiegłorocznego budżetu to przede wszystkim zasługa jej poprzednika Jana Skiby.

Ze sprawozdania finansowego za 2018 rok wynika, że plan dochodów został wykonany w ponad 97,4%, a wydatków - w około 92,7%. Spośród najpoważniejszych inwestycji, realizowanych przez miejscowy samorząd w minionym roku, można wymienić budowę garażu dla OSP w Zwierzyńcu, przebudowę oświetlenia ulicznego w osiedlu Borek i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosobudach. Na garaż dla OSP w Zwierzyńcu gmina wydała ponad 390 tysięcy złotych, nowe oświetlenie przy ulicach: Monopolowej, Odrodzenia, Torowej, Armii Krajowej i leśnej kosztowało prawie 300 tysięcy, a droga w Kosobudach - prawie 175 tysięcy złotych.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.