Czwartek, 02 Kwietnia 2020

Informacje

Urząd Miejski w Zwierzyńcu
ul.Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
tel 84 687-20-11, 84 687-20-37
fax 84 687-20-21
www.zwierzyniec.info.pl
um@zwierzyniec.info.pl
Newsletter

Zwierzyniec: Przypomnienie o podatkach

2020-03-19 09:31:43

Gmina Zwierzyniec przypomina, że zgodnie z przepisami można opłacić podatek za członka rodziny ze swojego konta bankowego. Warunek - kwota podatku nie może przekraczać 1 tysiąca złotych.

W takiej sytuacji w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby, za którą płacimy podatek i numer decyzji podatkowej. W ten sposób można uregulować należność na przykład za osoby starsze, które w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie powinny wychodzić z domów.

Zwierzyniecki samorząd przypomina, że termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za 2020 rok dla osób fizycznych upłynął 16 marca i prosi o dokonywanie wpłat z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Zgodnie z ordynacją podatkową w przypadku niewielkich kwot podatku do zapłaty i braku możliwości jego opłacenia w ustawowym terminie, gmina nie nalicza żadnych odsetek za zwłokę. Dotyczy to jednak wyłącznie zobowiązań, które nie przekraczają 8 złotych 70 groszy.


(fot. pixabay.com)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.