Niedziela, 12 Lipca 2020

Informacje

Urząd Miejski w Zwierzyńcu
ul.Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
tel 84 687-20-11, 84 687-20-37
fax 84 687-20-21
www.zwierzyniec.info.pl
um@zwierzyniec.info.pl
Newsletter

Zwierzyniec: Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

2020-06-26 13:46:40

Rada Miejska w Zwierzyńcu pozytywnie oceniła wykonanie przez burmistrz Urszulę Kolman budżetu za 2019 rok i udzieliła jej absolutorium. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 25 czerwca, burmistrz Kolman otrzymała również wotum zaufania. Za uchwałami w obydwu sprawach zagłosowali wszyscy radni.

Ze sprawozdania finansowe za ubiegły rok wynika m.in., że plan dochodów został wykonany w 95,48%, a wydatków - w 81,57%.

Najpoważniejszą inwestycją w 2019 roku była przebudowa ulic Wachniewskiej i Kolejowej, współfinansowana ze środków budżetu państwa. Prace kosztowały ponad 1 milion 820 tysięcy złotych, z czego około 900 tysięcy to dotacja, którą samorząd pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych.

Korzystając ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Zwierzyniec przebudowała również w ubiegłym roku świetlicę wiejską w Kosobudach. W tym przypadku dotacja z PROW przekroczyła 165 tysięcy złotych.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.