Czwartek, 18 Lipca 2019

Informacje

Urząd Miejski w Zwierzyńcu
ul.Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
tel 84 687-20-11, 84 687-20-37
fax 84 687-20-21
www.zwierzyniec.info.pl
um@zwierzyniec.info.pl
Newsletter

Zwierzyniec: Burmistrz i rada nowej kadencji

2018-11-22 10:22:43

Nowa burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman i nowa rada miejska rozpoczęły pracę. Na pierwszej sesji, która odbyła się w środę 21 listopada, radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego i jego zastępców. Ślubowanie złożyła również burmistrz Urszula Kolman, która w poprzedniej kadencji przewodniczyła radzie.

Rada rozpoczyna swoją pracę w niepełnym składzie. Dzień przed pierwszą sesją zmarł Krzysztof Kurzawski, który jako radny senior miał poprowadzić pierwszą część środowych obrad. Pozostali członkowie rady uczcili jego pamięć minutą ciszy, a następca zmarłego radnego zostanie wyłoniony w wyborach uzupełniających.

W głosowaniu na przewodniczącego rady jedynym kandydatem był Wiesław Droździel, który został wybrany na to stanowisko jednogłośnie. Funkcje wiceprzewodniczących radni powierzyli Annie Gradzik i Ryszardowi Maciejewskiemu. Trzeci z kandydatów - Sławomir Bartnik nie uzyskał odpowiedniego poparcia.

Podczas środowej sesji uroczyste ślubowanie złożyli również pozostali radni: Adam Bartnik, Bożena Browarnik, Wiesława Ruszczyńska, Krzysztof Guz, Jan Dębicki, Tomasz Fajfer, Piotr Klik, Michał Zielonka, Andrzej Budzyński i Edward Kurzawski.


(fot. arch. UM w Zwierzyńcu)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.