Piątek, 28 Lutego 2020

Informacje

Urząd Gminy w Wojciechowie
Wojciechów 5
24-204 Wojciechów
tel 81 517-72-41
fax 81 517-76-65
www.wojciechow.pl
info@wojciechow.pl
Newsletter

Wojciechów: Skierowania na pomoc żywnościową

2019-07-14 15:50:46

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie wydaje skierowania, upoważniające mieszkańców z najbardziej potrzebujących rodzin do odebrania paczek żywnościowych. Na wsparcie z unijnego programu pomocy żywnościowej może liczyć 700 osób, ale by je otrzymać trzeba wcześniej uzyskać wspomniany dokument.

Żywność będzie pochodzić z nowej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

By otrzymać pomoc trzeba mieć nowe skierowania, które są wydawane na podstawie kryterium dochodowego. Paczki dostaną osoby, których dochód nie przekracza - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 tysiąca 402 złote, a w przypadku osób w rodzinie - 1 tysiąca 56 złotych netto miesięcznie na osobę.

Zainteresowani powinni się zgłosić po skierowania najpóźniej do końca lipca, a szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w OPS w Wojciechowie lub telefonicznie pod numerami: 81 517 79 95 i 517 72 41 wewnętrzny 22.


(fot. www.mpips.gov.pl)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.