Wtorek, 18 Czerwca 2019

Informacje

Urząd Gminy w Wojciechowie
Wojciechów 5
24-204 Wojciechów
tel 81 517-72-41
fax 81 517-76-65
www.wojciechow.pl
info@wojciechow.pl
Newsletter

Wojciechów: Radni o podatkach i dietach

2018-12-07 09:43:43

Większość stawek podatkowych w gminie Wojciechów w przyszłym roku nie zmieni się. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 6 grudnia, radni postanowili utrzymać na dotychczasowym poziomie także diety za pracę w radzie i wynagrodzenie wójta.

Podatek od budynków mieszkalnych nadal będzie wynosić 40 groszy za metr kwadratowy, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 19,50, a od gruntów związanych z prowadzeniem takiej działalności - 80 groszy za metr kwadratowy. Takie same jak teraz będą również stawki podatków od środków transportowych, natomiast jedyna zmiana dotyczy podatku rolnego, który w przyszłym roku będzie wynosić 117 złotych 50 groszy za hektar przeliczeniowy, czyli o 5 złotych więcej niż w 2018.

Podobne decyzje radni podjęli w sprawie swoich diet i wynagrodzenia wójta. Wszystkie dotychczasowe ustalenia będą nadal obowiązywać, poza dietą dla wiceprzewodniczących rady gminy, którzy będą mieć wyższą dietę od dotychczasowej o 20 złotych. Przewodniczący rady za swoją pracę będzie otrzymywać 900 złotych, jego zastępcy - 170, radni za udział w sesji - 150, za pracę w komisji - 100, a dieta przewodniczącego komisji stałej pozostanie na poziomie 120 złotych.

Nie zmieni się również wynagrodzenie wójta. Artur Markowski będzie otrzymywać brutto 8 tysięcy 620 złotych.


(fot. pixabay.com)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.