Piątek, 06 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy w Wojciechowie
Wojciechów 5
24-204 Wojciechów
tel 81 517-72-41
fax 81 517-76-65
www.wojciechow.pl
info@wojciechow.pl
Newsletter

Wojciechów: Drogi w Maszkach z dofinansowaniem

2019-09-11 06:52:52

Kończy się przebudowa dwóch dróg w Maszkach i w Maszkach koło Wojciechowa. Większość pieniędzy na te inwestycje samorząd otrzyma z budżetu państwa.

- Prace są prowadzone na odcinkach o łącznej długości prawie 2 kilometrów. - Na dłuższym fragmencie jest już nowa asfaltowa nawierzchnia i zostały tylko prace wykończeniowe. Na drugim, przed asfaltem trzeba jeszcze położyć warstwę kamienia - relacjonuje wójt gminy Wojciechów Artur Markowski.

Obydwa zadania będą kosztować około 790 tysięcy złotych. Początkowo gmina była przygotowała na sfinansowanie tych inwestycji z własnych środków, ale teraz już wiadomo, że na pokrycie 70 procent kosztów otrzyma dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. - Dzięki temu, że przetarg na wykonanie tych robót ogłosiliśmy wcześniej, zanim jeszcze zapadły decyzje o podziale rządowych środków, udało się zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych. Dotacja była bowiem obliczana na podstawie wartości kosztorysowej i po wyłonieniu wykonawcy będzie zmniejszona do rzeczywistych kosztów, ale oszczędności są naprawdę poważne zarówno dla budżetu państwa, jak i budżetu gminy - dodaje Artur Markowski.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.