Poniedzialek, 23 Kwietnia 2018
Informacje

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel 84 661-93-02, 661-93-15, 661-93-36
fax 84 661-21-29
www.tyszowce.pl
tyszowce@tyszowce.pl
Newsletter

Tyszowce: Razem skutecznie przeciwko przemocy

2017-09-10 10:43:57

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach ma bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy i chce się nim dzielić z innymi.

Dlatego instytucje zajmujące się tą problematyką w całym powiecie tomaszowskim zaprosił do współpracy w realizacji programu antyprzemocowego, na który samorząd powiatowy pozyskał pieniądze z budżetu państwa.

Program pod nazwą "Sprawnie - Skutecznie - Efektywnie" będzie realizowany w 13 gminach przez 10 szkół, 12 ośrodków pomocy społecznej i Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim. W gminie Tyszowce, oprócz SOW, który jest liderem projektu, będzie w nim uczestniczyć miejski ośrodek pomocy społecznej, Szkoła Podstawowa w Czartowczyku i grupa seniorów. Łącznie weźmie w nim udział 24 partnerów z wszystkich gmin powiatu tomaszowskiego.

W ośrodkach pomocy będą się odbywać warsztaty dla członków zespołów interdyscyplinarnych, które zajmują się organizacją pomocy dla ofiar i osób zagrożonych przemocą, a także powstaną punkty konsultacyjne. W trzech gminach będą utworzone grupy wsparcia, a w szkołach będą się odbywać warsztaty dla uczniów o przeciwdziałaniu przemocy i dla kadry pedagogicznej z zakresu procedury "Niebieskiej Karty". - Będą również zajęcia psychologiczno-prawne i kurs samoobrony dla pracowników ośrodków pomocy społecznej. Ta druga propozycja będzie dotyczyć nie tylko samoobrony w sensie fizycznym, ale również odporności psychicznej na trudne sytuacje, które w praktyce OPS pojawiają się często - podkreśla kierownik SOW w Tyszowcach Anna Sikorska.

© 2009-2018 ias24.eu.