Poniedzialek, 23 Kwietnia 2018
Informacje

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel 84 661-93-02, 661-93-15, 661-93-36
fax 84 661-21-29
www.tyszowce.pl
tyszowce@tyszowce.pl
Newsletter

Tyszowce: Pieniądze na sport podzielone

2017-02-11 10:49:37

Gmina Tyszowce rozstrzygnęła konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Przyznane na ten rok 110 tysięcy złotych otrzymają dwie organizacje.

Tyszowiecki Klub Sportowy "Huczwa" będzie mieć 80 tysięcy złotych na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej. Pozostałe 30 tysięcy samorząd przyznał Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Pogoń" Tyszowce, który ma je wykorzystać na udział w zawodach oraz szkolenie młodych zapaśników i sumoków.

Wszystkie środki zostały podzielone na zasadzie otwartego konkursu ofert. Zgłoszone propozycje oceniali członkowie gminnej komisji, którzy brali pod uwagę m.in.: możliwości kadrowe, koszty, udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł oraz dotychczasową współpracę, osiągnięcia i doświadczenie organizatorów. Na tej podstawie przedstawili propozycję podziału środków burmistrzowi, który podjął ostateczne decyzje w tej sprawie.(fot. arch. MKS "Pogoń" Tyszowce)

© 2009-2018 ias24.eu.