Czwartek, 21 Lutego 2019

Informacje

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel 84 661-93-02, 661-93-15, 661-93-36
fax 84 661-21-29
www.tyszowce.pl
tyszowce@tyszowce.pl
Newsletter

Tyszowce: Papieskie inspiracje w SCK

2018-01-18 11:45:55

"Myśleć sercem. Papieskie inspiracje" to spektakl, który był prezentowany m.in. w Rzymie i wielu miejscach w Polsce. W tym tygodniu widowisko wyreżyserowane przez Dariusza Jakubowskiego, znanego szerszej publiczności przede wszystkim z ról telewizyjnych, filmowych i teatralnych, będzie można obejrzeć w Tyszowcach.

Spektakl zostanie wystawiony w piątek 19.00 stycznia o 16.00 w miejscowym centrum kultury.

"Ten koncert jest jak podróż - od romantyzmu do współczesności - wspólna, artystów i publiczności, wędrówka poza czasem". To najkrótszy opis wydarzenia, w którym Dariuszowi Jakubowskiemu towarzyszą sopranistka Katarzyna Thomas i pianista Piotr Szafraniec.

Bezpośrednią inspiracją spektaklu "Myśleć sercem..." jest list Jana Pawła II do artystów, a jego koncepcja jest oparta na idei misterium Słowa, bliskiej papieżowi, bez kurtyny, sceny, dekoracji, kostiumów czy masek. - To swoisty dialog Proroka z Artystą, w którym inspiracje Jana Pawła II na temat miłości, piękna, cierpienia, wolności czy śmierci wywołują artystyczny odzew, by dopełnić się w sercach i umysłach widzów, gdyż tylko dzięki ich uczestnictwu idea projektu może zostać odkryta - można przeczytać na stronie wydarzenia. Widzowie mogą w nim odnaleźć elementy twórczości m.in. Krasińskiego, Wyspiańskiego, Mickiewicza, Słowackiego czy Herberta, a także Lutosławskiego, Szymanowskiego, Prokofiewa, Haydna i Bacha.

© 2009-2019 ias24.eu.