Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Informacje

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel 84 661-93-02, 661-93-15, 661-93-36
fax 84 661-21-29
www.tyszowce.pl
tyszowce@tyszowce.pl
Newsletter

Tyszowce: Konkurs na realizację zadań publicznych

2019-02-03 08:17:21

150 tysięcy złotych ma do rozdysponowania Gmina Tyszowce w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Samorząd czeka na propozycje.

O samorządowe wsparcie mogą się starać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które działają w mieście i gminie Tyszowce. Pieniądze można wykorzystać na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i szkolenie młodych piłkarzy, sumoków i zapaśników.

Oferty są przyjmowane w pokoju numer 1 Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, a oceniająca je komisja będzie brać pod uwagę, m.in.: koszty, kwalifikacje zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób i udział środków własnych, a także realizację zadań wykonywanych w poprzednich latach.

Termin przyjmowania wniosków upływa 19 lutego, a otwarcie ofert odbędzie się dzień później. Niezbędne formularze i warunki udziału w konkursie można pobrać ze strony: www.tyszowce.pl.


(fot. arch. "Pogoń" Tyszowce)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.