Środa, 21 Marca 2018
Informacje

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel 84 661-93-02, 661-93-15, 661-93-36
fax 84 661-21-29
www.tyszowce.pl
tyszowce@tyszowce.pl
Newsletter

Tyszowce: Coraz więcej lepszych dróg

2017-08-26 13:35:21

Trwa letnia ofensywa drogowa w gminie Tyszowce. Kończą się prace w trzech miejscowościach, a za kilka dni powinien być wybrany wykonawca robót w kolejnych czterech. Część tych inwestycji będzie współfinansowana ze źródeł zewnętrznych.

Samorządowi udało się pozyskać, m.in. dotacje na odbudowę trasy Czartowczyk - Niedźwiedzia Góra i w Wakijowie. Na pierwszą samorząd otrzyma środki z rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, skąd można pozyskać do 80 procent kosztów. Z kolei prace w Wakijowie będą współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Oprócz dwóch wymienionych, samorząd chce przebudować fragmenty dróg w Klątwach i Podborze, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu gminy.

Łącznie na wspomnianych odcinkach powstanie około 2 kilometrów nowych dróg, a termin wykonania robót został wyznaczony na 20 października.

Na odbiór techniczny czekają wyremontowane drogi w Rudce, Wojciechówce i między Kolonią Przewale a Niedźwiedzią Górą. Koszt tych prac to prawie 100 tysięcy złotych, które będą pochodzić wyłącznie z budżetu gminy.


(fot. pixabay.com)

© 2009-2018 ias24.eu.