Czwartek, 21 Lutego 2019

Informacje

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel 84 661-93-02, 661-93-15, 661-93-36
fax 84 661-21-29
www.tyszowce.pl
tyszowce@tyszowce.pl
Newsletter

Tyszowce: Chodniki muszą być bezpieczne

2018-01-20 10:22:07

Burmistrz Tyszowiec przypomina właścicielom, administratorom i zarządcom nieruchomości, by odśnieżali chodniki. Takie obowiązki nakłada na nich ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości przylegających do chodnika powinni uprzątnąć z niego błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, przy czym za taki chodnik jest uznawana "wydzielona część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości". Należy również zadbać o usunięcie ewentualnych sopli lodu i śniegu z dachów, rynien i innych części budynków przylegających do chodnika.

Właścicielom nieruchomości powinno zależeć na odśnieżaniu chodników, ponieważ osoba, która w takim miejscu na przykład przewróci się i dozna obrażeń może starać się o odszkodowanie, a poza tym za nieoczyszczenie terenu grozi grzywna.


(fot. sxc.hu)

© 2009-2019 ias24.eu.