Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Wybory sołtysów i rad sołeckich

2019-02-12 06:50:03

Po wyborach samorządowych w gminach wiejskich odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. W gminie Trzydnik Duży zebrania wyborcze rozpoczynają się w tym tygodniu i potrwają do końca lutego.

Jako pierwsi, we wtorek 12 lutego, sołtysa i radę sołecką będą wybierać mieszkańcy sołectwa Agatówka, którzy spotkają się o 17.00 w remizie miejscowej OSP. Kolejne zebrania będą organizowane w pozostałych 19 sołectwach przez prawie trzy tygodnie, a ostatnie jest planowane na 28 lutego w Dąbrowie.

Pełny harmonogram jest dostępny na stronie: www.trzydnikduzy.pl.

Sołtys to organ pomocniczy gminy. On i członkowie Rady Sołeckiej, którzy mu pomagają, są wybierani, tak jak radni i wójtowie, od obecnej kadencji na 5 lat. Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje i organizuje zebrania wiejskie, wykonuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa, a także w imieniu gminy pobiera niektóre podatki. Może też uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, ale bez prawa do głosowania.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.