Piątek, 06 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Rada za absolutorium i wotum zaufania dla wójta

2019-06-11 18:35:23

Wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 11 czerwca za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni obecni na sali.

Jednogłośnie zostało również uchwalone wotum zaufania dla wójta, które zostało wprowadzone w nowej kadencji samorządu. Głosowanie w tej sprawie poprzedza debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą wziąć udział także mieszkańcy, ale chętnych do udziału w pierwszej dyskusji nad raportem nie było.

Plan dochodów na 2018 rok został wykonany w 96,2 %, a wydatków - w 94,3 %. Na drogi - wojewódzkie, powiatowe i gminne trzydnicki samorząd wydał w ubiegłym roku ponad 2,5 miliona złotych, a kolejne ponad 900 tysięcy przeznaczył na budowę przedszkola w Olbięcinie. Wydatki oświatowe przekroczyły 10 milionów złotych, z czego do subwencji z budżetu państwa gmina musiała dołożyć około 3 milionów 600 tysięcy.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.