Czwartek, 19 Września 2019

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Konkurs zadań publicznych

2019-04-07 12:45:13

Gmina Trzydnik Duży kończy przyjmowanie ofert w konkursie na realizację tegorocznych zadań publicznych. W sumie do podziału na stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje jest prawie 167 tysięcy złotych.

Pieniądze mają być wykorzystane na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Na pierwsze z wymienionych zadań gmina przeznaczyła ponad 51 tysięcy złotych. Wnioskodawcy, którzy otrzymają te pieniądze mają realizować programy profilaktyczne w szkołach oraz terapię dla osób uzależnionych, zorganizować obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, a także prowadzić świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Rzeczycy Ziemiańskiej i Olbięcinie.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.