Piątek, 15 Listopada 2019

Informacje

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży
tel 15 873-18-79
fax 15 873-18-21
www.trzydnik.lubelskie.pl
ugtrzydnik@ops.pl
Newsletter

Trzydnik Duży: Apel w/s znakowania posesji

2015-02-22 08:32:52

Władze gminy Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim apelują do mieszkańców o to, by zadbali o odpowiednie oznakowanie posesji.

Zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu i utrzymywać w należytym stanie tabliczki z numerem danej nieruchomości. Tymczasem zdarza się, że posesje i budynki nie mają żadnych tablic, ani innych oznakowań, umożliwiających identyfikację właściwego adresu.

Jeśli budynek jest położony w znacznej odległości od ogrodzenia posesji, tabliczka z numerem powinna być umieszczona także na ogrodzeniu.

Niezastosowanie się do tego wymogu jest nie tylko łamaniem przepisów, ale także utrudnieniem w pracy dla służb ratowniczych, które potrzebują dokładnych danych adresowych, by móc jak najszybciej dotrzeć z pomocą.

Dlatego władze gminy proszą właścicieli nieruchomości, by umieszczali numery adresowe w widocznych miejscach na budynkach mieszkalnych lub bramach wjazdowych na posesje.


(fot. arch. UG Trzydnik Duży)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.