Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana
tel 82 575-92-81
fax 82 575-99-00
www.siennica.pl
siennicarozana@gmail.com
Newsletter

Siennica Różana: O współpracy z WFOŚiGW

2021-04-21 17:12:01

Samorządy od lat współpracują z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ale efekty tej współpracy mogą być lepsze. W środę 21 kwietnia z przedstawicielami funduszu dyskutowali na ten temat samorządowcy z ośmiu gmin powiatów chełmskiego i krasnostawskiego.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Siennica Różana na zaproszenie wójta Leszka Proskury przy wsparciu senatora Józefa Zająca.

Uczestnicy debaty rozmawiali zarówno o już realizowanych projektach, jak i programach, które dopiero będą wdrażane. W pierwszej grupie jest m.in. wsparcie funduszu dla samorządów przy usuwaniu azbestu i odpadów, pochodzących z działalności rolniczej. Od prawie trzech lat gminy biorą udział także w realizacji programu "Czyste powietrze", oferującego dotacje i preferencyjne pożyczki na wymianę pieców i termomodernizację budynków. - Do tej pory nasz udział polegał głównie na tym, że ośrodki pomocy społecznej wydawały zaświadczenia o dochodach dla właścicieli budynków, którzy starali się o pomoc funduszu. Moglibyśmy robić więcej, na przykład tworzyć coś w rodzaju punktów informacyjnych, w których mieszkańcy korzystaliby z pomocy przy wypełnianiu wniosków. Zasady programu zmieniają się jednak tak często, że pracownicy urzędu, którzy mieliby się tym zajmować, muszą znać najnowsze regulacje, a do tego są potrzebne szkolenia - tłumaczy wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.