Środa, 27 Stycznia 2021

Informacje

Urząd Gminy Nowodwór
Nowodwór 71A
08-503 Nowodwór
tel 81 866 10 18
fax 81 866 10 19
nowodwor.eurzad.eu
sekretariat@nowodwor.eurzad.eu
Newsletter

Nowodwór: Są pomysły na fundusz sołecki

2020-11-22 12:30:03

Ponad 350 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego będą mieć do wykorzystania w przyszłym roku mieszkańcy gminy Nowodwór. Wnioski o przyznanie środków z budżetu gminy złożyło 15 z 16 sołectw. Jedno, decyzję o wykorzystaniu pieniędzy, scedowało na radę gminy.

Poszczególne sołectwa w ramach funduszu otrzymują do swojej dyspozycji kwoty obliczane m.in. na podstawie liczby mieszkańców. Najmniejsze, na przykład Przestrzeń czy Grabowce Dolne, mają po około 14 tysięcy złotych, a wśród największych - Grabów Szlachecki ma do wykorzystania ponad 50 tysięcy.

O przeznaczeniu tych środków mieszkańcy decydowali na zebraniach wiejskich. Wśród zgłoszonych pomysłów są: modernizacja dróg, remonty i doposażenie świetlic wiejskich i remiz OSP, rozbudowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw, przebudowa dachu na szkole podstawowej i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.