Piątek, 18 Stycznia 2019

Informacje

Urząd Miejski w Nałęczowie
ul.Lipowa 3
24-150 Nałęczów
tel 81 501-45-00, 81 501-43-31, 81 501-41-32
fax 81 501-41-32, 81 501-45-00
www.naleczow.pl
um@naleczow.pl, sekretariat@naleczow.pl
Newsletter

Nałęczów: MOPS apeluje

2018-01-14 16:42:56

Miejski Ośrodek Pomocy w Nałęczowie apeluje do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych i bezdomnych oraz rodzin niezaradnych życiowo. Zima to dlA nich trudny czas, a mróz, śnieg i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia, ale i życia.

- Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej - przypomina w swoim apelu nałęczowski MOPS.

W związku z tym zachęca mieszkańców do pomocy międzysąsiedzkiej i informowanie odpowiednich służb o zagrożeniach. Jednocześnie apeluje do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie mieszkają samodzielnie, by w miarę możliwości zabrały ich do siebie, albo pomogły im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki czy dostęp do służby medycznej.

© 2009-2019 ias24.eu.