Wtorek, 18 Czerwca 2019

Informacje

Urząd Miejski w Nałęczowie
ul.Lipowa 3
24-150 Nałęczów
tel 81 501-45-00, 81 501-43-31, 81 501-41-32
fax 81 501-41-32, 81 501-45-00
www.naleczow.pl
um@naleczow.pl, sekretariat@naleczow.pl
Newsletter

Nałęczów: Jest budżet na 2019 rok

2019-01-02 15:54:43

Dochody na poziomie ponad 45 milionów złotych i wydatki w wysokości około 50,5 miliona. Tak w liczbach wygląda budżet Gminy Nałęczów na 2019 rok.

Plany inwestycyjne są ambitne, ale ich realizacja w dużej mierze będzie zależeć od sytuacji na rynku wykonawców, którzy w minionym roku znacznie podnieśli ceny swoich usług.

Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych będzie kontynuacja projektu "Mobilny LOF" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który jest współfinansowany ze środków unijnych. To wspólna inicjatywa kilkunastu samorządów, która ma usprawnić transport i jednocześnie poprawić jakość powietrza, a jej liderem jest Gmina Głusk. Nałęczowski samorząd planuje m.in. rewitalizację placu po byłym Dworcu PKS i budowę ronda w centrum miasta oraz wiele innych inwestycji. - Część zadań jest już realizowana, ale niektóre utknęły w martwym punkcie ze względu na ceny robót, które w wybranych przypadkach dwu-, a nawet trzykrotnie przekraczały wartości kosztorysowe planowanych inwestycji. Samorządy, które w ramach partnerstwa przystąpiły do LOF-u rozmawiają z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie o możliwości dodatkowej alokacji środków i jednocześnie bacznie obserwują rynek wykonawców - zapowiada burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka. Wartość inwestycji na terenie Gminy Nałęczów wpisana w umowę o dofinansowaniu to prawie 14 milionów złotych, w tym 2 miliony to wkład własny, ale kwoty te nie są ostateczne i uzależnione od rosnących cen na rynku usług budowlanych.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.