Piątek, 22 Czerwca 2018
Informacje

Urząd Miejski w Nałęczowie
ul.Lipowa 3
24-150 Nałęczów
tel 81 501-45-00, 81 501-43-31, 81 501-41-32
fax 81 501-41-32, 81 501-45-00
www.naleczow.pl
um@naleczow.pl, sekretariat@naleczow.pl
Newsletter

Nałęczów: Jaki ma być Plan Mobilności LOF?

2017-08-01 12:49:16

Mieszkańcy 16 gmin, w tym gminy Nałęczów, które tworzą Lubelski Obszar Funkcjonalny, mogą mieć swój udział w opracowaniu Planu Mobilności LOF. Propozycje, uwagi i sugestie można przekazać wypełniając ankietę, zamieszczoną na stronie urzędu miejskiego.

Lubelski Obszar Funkcjonalny tworzą gminy: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Ich wspólną cechą jest silne powiązanie z największym miastem, jakim jest Lublin. Mieszkańcy podlubelskich gmin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się, studiują w stolicy województwa, czy chodzą do teatru. Ale obszar ten, niezależnie od granic administracyjnych, ma też wspólny potencjał i bariery rozwojowe, które gminy chcą pokonać.

Ma w tym pomóc Plan Mobilności LOF, czyli dokument, który będzie zawierać pomysły na zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz zadbanie o to, by przemieszczanie się w Lublinie, przez Lublin i ościenne gminy było bezpieczne i wygodne. Głównym elementem planu ma być zwrócenie uwagi na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału, jaki ma transport zbiorowy.

© 2009-2018 ias24.eu.