Niedziela, 05 Lipca 2020

Informacje

Urząd Miejski w Nałęczowie
ul.Lipowa 3
24-150 Nałęczów
tel 81 501-45-00, 81 501-43-31, 81 501-41-32
fax 81 501-41-32, 81 501-45-00
www.naleczow.pl
um@naleczow.pl, sekretariat@naleczow.pl
Newsletter

Nałęczów: Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

2019-07-01 10:03:35

Rada Miejska w Nałęczowie udzieliła burmistrzowi Wiesławowi Pardyce wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Obydwie uchwały zostały przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Wotum zaufania to nowe rozwiązanie, wprowadzone do przepisów o samorządzie od tej kadencji. Głosowanie w tej sprawie poprzedza debata nad raportem o stanie gminy, a przed absolutorium - przyjęcie sprawozdania finansowego. Z tego drugiego dokumentu wynika, że ubiegłoroczny plan dochodów został wykonany w ponad 87%, a wydatków - w prawie 86%.

Najbardziej kosztowny okazał się zakup i montaż 280 zestawów kolektorów słonecznych i 40 kotłów na biomasę, na który samorząd przeznaczył ponad 3 miliony 940 tysięcy złotych. Większość stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Na realizację kolejnych przedsięwzięć z projektu "Mobilny LOF' w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych gmina wydała prawie 1 milion 400 tysięcy. Ten projekt także jest współfinansowany z pieniędzy unijnych. Korzystając z krajowych środków Gmina Nałęczów wybudowała w ubiegłym roku ciąg pieszo-rowerowy w Antopolu, który kosztował prawie 1 milion 480 tysięcy złotych. Kolejne ponad 850 tysięcy samorząd przeznaczył na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Nałęczowie, a za około 670 tysięcy złotych przebudował drogę w Strzelcach.


(fot. sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.